Propozycje śpiewów - X Niedziela Zwykła

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 04.06.2010 21:23

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Kto się w opiekę

DN 215; SL 253; ExD 471

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę?”.

 

Przygotowanie darów:

Kochajmy Pana, bo serce Jego

DN 705; SL 304; ExD 533

Czerwiec jest poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zaśpiewajmy pieśń skierowaną do Niego.

 

Komunia:

Boże, jesteś moim Bogiem/Ciebie całą duszą pragnę

DN 263; ExD 573

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Pan jest moją opoką i twierdzą, moim wybawicielem, Bóg jest moim obrońcą”.

Jezu drogi, Tyś miłością

DN 270

W nawiązaniu do drugiej antyfony komunijnej: „Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”.

 

Uwielbienie:

Panie mój, cóż Ci oddać mogę

DN 327; SL 31; ExD 177

Bóg jest naszym Ojcem, który „wiedzie nas i chroni nas od łez”. Nie opuści nas naszym utrapieniu.

 

Procesja na zakończenie:

Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie

DN 314; ExD 158

Dziś obchodzimy Dzień Dziękczynienia.