Propozycje śpiewów - 13 czerwca

oprac. Piotr Braun

dodane 10.06.2019 22:19

Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Ludu kapłański, ludu królewski (zwrotki od nr 4 do nr 5)
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Chrystus, Pośrednik nowego Przymierza, które trwa na wieki, * ma Kapłaństwo nieprzemijające”, śpiewajmy podczas procesji wejścia wskazane zwrotki pieśni „Ludu kapłański, ludu królewski”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Przyjmij, o Najświętszy Panie (zwrotki od nr 1 do nr 3)
„A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” – rozważając słowa Pana Jezusa, wraz z chlebem i winem ofiarujmy nasze wyrzeczenia, samych siebie.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Oto Chleb Aniołów (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Przyjmując Ciało Zbawiciela, śpiewajmy pieśń „Oto Chleb Aniołów”, której czwarta jest parafrazą antyfony na Komunię: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata”.
 
Śpiew po Komunii:
Pasterzem jest mój dobry Pan (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Uwielbiajmy dobrego Pasterza (zob. psalm responsoryjny) śpiewem „Pasterzem jest mój dobry Pan”.
 
Śpiew na zakończenie:
Kapłanów swoich dał nam Bóg (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Niech kapłańskie Serce Jezusa strzeże naszych kapłanów.