Propozycje śpiewów - XI Niedziela Zwykła

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 10.06.2010 11:43

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Z tej biednej ziemi

DN 736; SL 313; ExD 517

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco”.

 

Przygotowanie darów:

Boże, kocham Cię

DN 199; SL 244

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o kobiecie, która „bardzo umiłowała”. Także i my miłujmy Boga oraz mocno wierzmy, abyśmy mogli dostąpić łaski usprawiedliwienia.

 

Komunia:

Jezu, miłości Twej

DN 700; SL 301; ExD 531

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu, po wszystkie dni mego życia”.(szczególnie 2 i 3 zwrotka)

 

Uwielbienie:

Czego chcesz od nas, Panie

DN 313; SL 27; ExD 157

Uwielbiajmy Boga Ojca za wszystkie łaski, którymi nas obdarza.

 

Procesja na zakończenie:

Twemu Sercu

DN 732; SL 311

Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń do Najświętszego Serca Jezusa – właśnie Jemu poświęcony jest czerwiec.