Propozycje śpiewów - 28 czerwca

oprac. Piotr Braun

publikacja 27.06.2019 11:45

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Propozycje śpiewów - 28 czerwca

Śpiew na wejście:
Z tej biednej ziemi (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Antyfona na wejście brzmi: „Zamysły Jego serca trwają poprzez pokolenia, * aby ocalić od śmierci życie tych, którzy Mu ufają, * i żywić ich w czasie głodu”. Dlatego podczas procesji wejścia śpiewajmy pieśń „Z tej biednej ziemi”, oddając cześć Sercu Pana Jezusa, w którym „świeci nam słodkich nadziei blask”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Niech z serc popłynie wdzięczny śpiew (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Liturgia Słowa Bożego skierowała nasze myśli ku Dobremu Pasterzowi. W czasie przygotowania darów śpiewajmy pieśń „Niech z serc popłynie wdzięczny śpiew”, której druga zwrotka nawiązuje do przypowieści o zagubionej owcy.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Każda żyjąca dusza (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Witaj, Krynico, dobra wszelakiego (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Mszał Rzymski proponuje dwie antyfony komunijne: „Pan mówi: * Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, * niech przyjdzie do Mnie i pije. * Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” oraz „Jeden z żołnierzy włócznią przebił bok Jezusa, * i natychmiast wypłynęła krew i woda”. Przyjmując Komunię Świętą, śpiewajmy wskazane pieśni, które nawiązują do antyfon.
 
Śpiew po Komunii:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Wraz z całym światem uwielbiajmy Pana Boga, za którym dążymy, jak owce za pasterzem.
 
Śpiew na zakończenie:
Najświętsze Serce Boże (3 razy)
Na zakończenie Mszy Świętej poświęćmy Najświętszemu Sercu Bożemu „naszą ojczyznę, miasta i wioski, nasze rodziny i nas samych”.