Propozycje śpiewów - XVI Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

dodane 18.07.2019 21:20

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Pod Twą obronę, Ojcze na niebie (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Mszę Świętą rozpocznijmy śpiewem pieśni „Pod Twą obronę, Ojcze na niebie”, nawiązując tym samym do antyfony na wejście: „Oto mi Bóg dopomaga, * Pan podtrzymuje me życie. * Będę Ci chętnie składać ofiarę * i sławić Twe dobre imię”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Przygotuję Ci serce, o Chryste (zwrotki nr 1, 3 i 5)
Maria i Marta przyjęły Chrystusa do swojego domu. I my przygotujmy nasze serca na spotkanie z Chrystusem, śpiewając zaproponowaną pieśń.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Pieśń wdzięczności śpiewaj Panu (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Pan Jezus już się zbliża (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Śpiewajmy podczas Komunii Świętej zaproponowane pieśni, które nawiązują do antyfon komunijnych: „Pan miłosierny i łaskawy sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, * dał pokarm bogobojnym” oraz „Oto stoję u drzwi i kołaczę: * jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, * wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”.
 
Śpiew po Komunii:
Niech żyje Jezus (3 razy)
Po Komunii Świętej śpiewajmy pieśń „Niech żyje Jezus”, nawiązując do usłyszanej Ewangelii.
 
Śpiew na zakończenie:
Pobłogosław, Jezu, drogi (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem „Pobłogosław, Jezu, drogi”, prosząc, aby Pan Jezus pozostał z nami.