Propozycje śpiewów - 22 lipca

oprac. Piotr Braun

dodane 18.07.2019 21:25

Świętej Marii Magdaleny. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Boże, zmiłuj się nad nami (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Rozważając introit: „Jezus powiedział do Marii Magdaleny: * Idź do moich braci i powiedz im: * Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego”, śpiewajmy podczas procesji wejścia pieśń „Boże, zmiłuj się nad nami”, prosząc, abyśmy oglądali oblicze Boga (zob. kolekta).
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Maria Magdalena w świecie się kochała (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Podczas przygotowania darów zaśpiewajmy pieśń „Maria Magdalena w świecie się kochała”, której piąta zwrotka nawiązuje do usłyszanej Ewangelii.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Miłość Boża cię przyzywa (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Antyfona komunijna brzmi: „Miłość Chrystusa przynagla nas, * aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, * lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał”. Wyrażając myśl antyfony, śpiewajmy podczas Komunii Świętej pieśń „Miłość Boża cię przyzywa”.
 
Śpiew po Komunii:
Dzięki o Boże Ojcze (zwrotki od nr 1 do nr 9)
Dziękując za miłość Boga do człowieka, śpiewajmy po Komunii Świętej pieśń „Dzięki o Boże Ojcze”.
 
Śpiew na zakończenie:
Bóg nad swym ludem zmiłował się (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń „Bóg nad swym ludem zmiłował się”, prosząc, aby Chrystus odnowił w nas swoją miłość.