Propozycje śpiewów - 25 lipca

oprac. Piotr Braun

dodane 18.07.2019 21:36

Świętego Jakuba, Apostoła. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Idźcie na cały świat (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Liturgię dzisiejszego święta rozpocznijmy śpiewem „Idźcie na cały świat”, nawiązując do antyfony: „Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, * ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak naprawiali sieci, * powołał ich i poszli za Nim”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
O Panie, Tyś moim Pasterzem (zwrotki nr 1 i 3)
Nawiązując do usłyszanej Ewangelii, śpiewajmy podczas przygotowania darów pierwszą i trzecią zwrotkę pieśni „O Panie, Tyś moim Pasterzem”.
 
Śpiew na Komunię świętą:
To Ty, o Panie, Chlebie nasz (zwrotki od nr 1 do nr 5)
„Pili z kielicha Pańskiego i stali się przyjaciółmi Bożymi” – rozważając antyfonę, śpiewajmy podczas Komunii Świętej pieśń „To Ty, o Panie, Chlebie nasz”.
 
Śpiew po Komunii:
Czego chcesz od nas, Panie (zwrotki od nr 1 do nr 7)
W czasie psalmu responsoryjnego śpiewaliśmy: „Czym się Bogu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?” Po Komunii Świętej, uwielbiajmy Pana Boga śpiewem „Czego chcesz od nas, Panie”.
 
Śpiew na zakończenie:
Błogosław, Panie, nas (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem „Błogosław, Panie, nas”, którego pierwsza zwrotka nawiązuje do śpiewu przed Ewangelią: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili”.