Propozycje śpiewów - XII Niedziela Zwykła

oprac.:Tomasz Kmita

dodane 17.06.2010 22:19

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Pod Twą obronę

DN 229; SL 256; ExD 492

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Pan jest mocą dla swojego ludu, twierdzą zbawienia dla swojego Pomazańca. Ocal swój lud, Panie, i błogosław swojemu dziedzictwu, weź ich w opiekę na wieki.”.

 

Przygotowanie darów:

Być bliżej Ciebie chcę

DN 204

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus wzywa nas, abyśmy wzięli swój krzyż i poszli za Nim. Dlatego zaśpiewajmy tę pieśń, ze słowami „z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój” oraz „za Tobą życiem swym

 

Komunia:

O Panie, Ty nam dajesz

DN 281; ExD 537

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie, a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie”.

 

Uwielbienie:

Niech z serca płynie pieśń

ExD 175

Niech z głębi naszych serc płynie wielkie uwielbienie Trójcy Świętej.

 

Procesja na zakończenie:

Pobłogosław Jezu drogi

DN 721; SL 308

Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń do Najświętszego Serca Jezusa – właśnie Jemu poświęcony jest czerwiec.