Propozycje śpiewów - 6 sierpnia

opra. Piotr Braun

dodane 05.08.2019 16:20

Przemienienie Pańskie. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Którzy Chrystusa z tęsknotą szukacie (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Liturgię święta Przemienienia Pańskiego rozpocznijmy śpiewem „Którzy Chrystusa z tęsknotą szukacie” i rozważajmy introit: „W jaśniejącym obłoku ukazał się Duch Święty, * i odezwał się głos Ojca: * To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, * Jego słuchajcie”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Jezus na wysokiej górze (zwrotka nr 1)
Podczas przygotowania darów śpiewajmy pieśń o Przemienieniu Pańskim – „Jezus na wysokiej górze” z pieśni różańcowej „Jezus staje nad Jordanem”.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Jezu drogi, Tyś miłością (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Przystępując do Komunii Świętej rozważajmy antyfonę na Komunię Świętą: „Gdy się objawi Chrystus, * będziemy do Niego podobni, * bo ujrzymy Go takim, jaki jest” i śpiewajmy pieśń „Jezu drogi, Tyś miłością”.
 
Śpiew po Komunii:
Nieście chwałę, mocarze (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Nieśmy chwałę wywyższonemu Panu, który króluje nad ziemią.
 
Śpiew na zakończenie:
Święta Maryjo, Matko Różańcowa (zwrotka nr 2)
Prośmy Anielską Królową Różańca Świętego, aby uprosiła nam cud przemiany i „byśmy z różańcem i w Komunii Bożej ujrzeli Pana w świetlanym Taborze”.