Propozycje śpiewów - XX Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

publikacja 15.08.2019 23:47

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Głoś imię Pana (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Liturgię dzisiejszego święta rozpocznijmy śpiewem „Głoś imię Pana”, nawiązując tym samym do antyfony na wejście: „Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, * każdego dnia głoście Jego zbawienie. * Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
W majestacie, na niebieskim tronie (zwrotki nr 1, 2 i 5)
Rozważając zapowiedź Pana Jezusa: „Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”, śpiewajmy podczas przygotowania darów wskazane zwrotki pieśni „W majestacie, na niebieskim tronie”.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W czasie Komunii Świętej śpiewajmy pieśń „Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi”, której refren i wskazane zwrotki nawiązują do communionu: „Przekazuję wam królestwo, jak Mi przekazał je mój Ojciec; * abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole”.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (zwrotki nr 1, 3, 5 i 7)
Przyjąwszy Komunię Świętą, dziękujmy naszemu Ojcu za dar wiary i prośmy, aby chronił od zła Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów.
 
Śpiew na zakończenie:
Weź w swą opiekę (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Na zakończenie Mszy Świętej prośmy, aby Maryja miała w swojej opiece Kościół Święty.