XIII Niedziela Zwykła

Ks. Tomasz Fischer

publikacja 23.06.2022 22:44

Droga Jezusa prowadzi do wolności. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wstęp do liturgii

Współczesny świat zachęca nas do ciągłego nabywania, do posiadania, odwracając nas w ten sposób od prawdziwych wartości. To co wokół nas jest tutaj na ziemi jest niestałe i niepewne. Tylko to zostanie przy nas, co sobie przygotujemy w Niebie. Tylko dobre czyny, wykonane z Bożej łaski i z dobrą intencją stanowią w ozach Stwórcy piękno.

Eucharystia, którą teraz będziemy celebrować jest dla nas skarbem nieocenionym, pozwala nam zaczerpnąć z  samego źródła Bożej łaski.

Za to, że nie zawsze chodzimy Bożymi drogami tutaj na ziemi i materialne dobra przysłaniają często nam duchowe, przeprośmy Boga, abyśmy z czystym sercem mogli zbliżyć się do świętych czynności, które będziemy celebrować.

Wstęp do liturgii słowa

Tylko ten człowiek może być szczęśliwy, który porzuci wszystko dla Jezusa i pójdzie za Nim. Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli zachęca nas, abyśmy porzucili wszystko to, co przesłania nam Jezusa i od Niego oddziela. Musimy pozwolić się prowadzić w życiu Duchowi Świętemu, a wtedy osiągniemy wolność.

Otwórzmy się na działanie Bożego Słowa w naszym życiu.

Modlitwa wiernych

Wdzięczni Bogu za otrzymane dobrodziejstwa wznieśmy do Niego nasze pokorne prośby:

  1. Prośmy za Kościół na całym świecie. Niech będzie wiarygodnym świadkiem Boga, który jest miłością. Ciebie prosimy.
  2. Prośmy za  rodziny. Niech będą Kościołem domowym, w którym każdy jest otoczony miłością i wspierany w dorastaniu do świętości. Ciebie prosimy.
  3. Prośmy za ubogich i bogatych. Niech umieją rozpoznać w sobie nawzajem braci i siostry oraz dzielić się tym, co posiadają. Ciebie prosimy.
  4. Za wszystkich udających się na wakacje. Niech odnowią swoje siły fizyczne i duchowe, a w pięknie stworzenia dostrzegą obecność Stwórcy. Ciebie prosimy.
  5. Za nas samych. Niech czytanie i rozważanie Słowa Bożego nauczy nas rozpoznawać i wybierać prawdziwe wartości. Ciebie prosimy.

Boże, Ty jesteś naszą najwyższą wartością i w Tobie odnajdujemy sens i cel naszego życia. tobie chwała na wieki wieków. Amen.

Przed prefacją

Bogu wyśpiewajmy uwielbienie za Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu, abyśmy my mogli wiecznie żyć.

Przed rozesłaniem

Niech w naszych codziennych wyborach umacnia nas błogosławieństwo Boże.