Propozycje śpiewów - XIII Niedziela Zwykła

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 24.06.2010 22:44

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Radośnie Panu hymn śpiewajmy

DN 331; SL 34; ExD 181

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu”.

 

Przygotowanie darów:

Idźcie na cały świat

DN 212; ExD 457

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam słowa Jezusa: „Pójdź za Mną!”, „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!”, „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.”

 

Komunia:

Chrystus Pan karmi nas

DN 262; SL 23; ExD 524

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Błogosław, duszo moja, Pana, i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego”.

 

Uwielbienie:

Błogosławcie Pana

DN 306; ExD 143

Wyraźmy wspólnym śpiewem swe uwielbienie Boga Ojca. Niech wysławiają Go „wszystkie dzieła Pańskie”.

 

Procesja na zakończenie:

Bądź pozdrowione

DN 696

lub inna pieśń do Najświętszego Serca

W czerwcu – miesiącu poświęconemu Najświętszemu Sercu Pan Jezusa - na zakończenie zaśpiewajmy pieśń skierowaną do Niego.