Propozycje śpiewów - 26 sierpnia

oprac. Piotr Braun

publikacja 22.08.2019 22:07

Uroczystość NMP Częstochowskiej. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Ze wzgórz Częstochowy (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Rozważając introit: „Gród Jego wznosi się na świętych górach, * umiłował Pan bramy Syjonu * bardziej niż wszystkie namioty Jakuba”, rozpocznijmy Mszę Świętą śpiewem pieśni „Ze wzgórz Częstochowy”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Gwiazdo, śliczna wspaniała (zwrotki nr 1, 2, 7 i 8)
W czasie przygotowania darów śpiewajmy wskazane zwrotki pieśni „Gwiazdo, śliczna wspaniała”, prosząc, aby Maryja wstawiała się za nami, tak jak wstawiła się za młodym panem na weselu w Kanie Galilejskiej.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Bądźże pozdrowiona, Hostyjo żywa (zwrotki od nr 1 do nr 9)
Przyjmując Najświętsze Ciało Pańskie, rozważajmy słowa antyfony na Komunię: „Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, miasto Boże. * Umiłował Pan bramy Syjonu * bardziej niż wszystkie namioty Jakuba”.
 
Śpiew po Komunii:
Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana (zwrotki od nr 1 do nr 13)
Razem z Maryją uwielbiajmy Pana Boga.
 
Śpiew na zakończenie:
Maryjo, Królowo Polski (3 razy)
Na zakończenie Mszy Świętej zaśpiewajmy Apel Jasnogórski.