14. tydzień zwykły

Piotr Alabrudziński

dodane 06.07.2013 22:35

Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Od duchowej radości do wiecznego szczęścia… czy którykolwiek GPS jest w stanie wskazać taką drogę? Wakacyjne wędrówki, odpoczynek, niemal natychmiast stają się w umyśle człowieka symbolem wolności. Kto nie chciałby być lub choćby poczuć się wolny. Pytanie jednak – czym jest ta wolność? Czy nie jest paradoksem naszych czasów, że w ramach walki o wolność, tak naprawdę trwamy w zniewoleniu? Bo przecież być wolnym to świadomie podejmować decyzję pozostawiając sobie samemu, a nie innym, możliwość zarówno odrzucenia, jak i przyjęcia pewnych określonych norm i zasad. A co znaczy wolność dla Ciebie, chrześcijaninie? Tydzień temu Paweł Apostoł przypominał, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Dziś mówi, że chce się chlubić tylko z krzyża Jezusa. A więc… czy nie to jest moją wolnością – Jego i mój krzyż?...