15. tydzień zwykły

AP

dodane 14.07.2018 20:00

Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić...

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

...na drogę sprawiedliwości, spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana…

Według statystyk, katolików w Polsce jest około 95 %. Co jednak często podkreślają różne autorytety, niewielu z nich ma z katolicyzmem coś wspólnego poza formalnym przyjęciem chrztu świętego. Nie, nie czas na to, aby kogokolwiek tutaj wartościować. Chodzi jednak o to, że właśnie w ten nurt deklarowanego katolicyzmu, a nawet głębiej – chrześcijaństwa, wpisuje się kolekta tej niedzieli. „Spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne.” Tak dziś każe nam się modlić Kościół. Jakaż w tym mądrość. I, spójrz, nie chodzi tu o jakiś kościół toruński, łagiewnicki, czy jakikolwiek inny. Tu chodzi o sprawę, o Osobę najważniejszą – o Chrystusa. To On i tylko On jest drogą, na którą zawsze mogę wrócić. To On, sam będąc Słowem, które stało się Ciałem, chce, aby także i moje słowa mogły stać się ciałem, aby nabrały znaczenia i treści. Wystarczy tylko iść w stronę tego światła…