Propozycje śpiewów - 21 września

oprac. Piotr Braun

dodane 12.09.2019 21:07

Świętego Mateusza, apostoła. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Idźcie na cały świat (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Mszę Świętą rozpocznijmy śpiewem „Idźcie na cały świat”, nawiązując tym samym do introitu: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, * udzielając im chrztu; * uczcie je zachowywać wszystko, * co wam przykazałem”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Być bliżej Ciebie chcę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Podczas przygotowania darów zaśpiewajmy pieśń „Być bliżej Ciebie chcę”, której druga zwrotka nawiązuje do Ewangelii o powołaniu Mateusza na apostoła.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Pokarmie Aniołów (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Antyfona na Komunię brzmi: „Pan mówi: * Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników”, dlatego przyjmując Najświętsze Ciało Pana Jezusa śpiewajmy pieśń „Pokarmie Aniołów” (zob. zwrotka nr 1 i 2).
 
Śpiew po Komunii:
Już gościsz, Jezu, w sercu mym (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Przyjąwszy Komunię Świętą „staliśmy się uczestnikami radości, z jaką święty Mateusz przyjął w swoim domu Zbawiciela”. Dlatego po Komunii Świętej śpiewajmy pieśń „Już gościsz, Jezu, w sercu mym”.
 
Śpiew na zakończenie:
Chwalcie Pana wszyscy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem psalmu „Chwalcie Pana wszyscy”, który nawiązuje do psalmu responsoryjnego.