Propozycje śpiewów - XV Niedziela Zwykła

Oprac.: Tomasz Kmita

dodane 08.07.2010 23:11

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Boże mocny, Boże cudów

DN 200; SL 246; ExD 439

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, nasycę się Twym widokiem, gdy ukaże się Twoja chwała”. Niech Bóg pozwoli nam czerpać z jego darów i bezpiecznie dążyć ku wieczności.

 

Przygotowanie darów:

Przykazanie nowe

DN 299; SL 183; ExD 551

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o Przykazaniu Miłości, wobec Boga i bliźniego. Miłujmy się wzajemnie, jak Pan nas umiłował.

 

Komunia:

Dałeś nam chleb z nieba

DN 264

lub

Jam jest chlebem żywym

DN 268; ExD 529

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”.

 

Uwielbienie:

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

DN 30; ExD 163

Uwielbiajmy Boga Ojca za dar Jezusa Chrystusa w Eucharystii.

 

Procesja na zakończenie:

Za rękę weź mnie Panie

DN 253 oraz w Śpiewniku Siedleckiego

Ufajmy Bogu, on prowadzi nas ojcowską ręką pełną miłości do swego Królestwa.