Propozycje śpiewów - XVI Niedziela Zwykła

Oprac.: Tomasz Kmita

dodane 18.07.2013 22:02

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Pod Twą obronę

DN 229; SL 256; ExD 492

lub

Tylko Bóg mi dopomoże

DN 243; ExD 586

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe dobre imię”.

 

Przygotowanie darów:

Cóż Ci, Jezu, damy

DN 617; SL 326; ExD 525

Wysławiajmy Jezusa, naszego Pana, za wszystko, co nam ofiarował. Podobnie jak Maria z dzisiejszej Ewangelii starajmy się odwdzięczyć się Jemu najlepszym tym, co mamy.

 

Komunia:

Do Ciebie wznoszę serce me

DN 208 oraz w Śpiewniku Siedleckiego

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”.

 

Uwielbienie:

Panie mój, cóż Ci oddać mogę

DN 327; SL 31; ExD 177

Uwielbiajmy naszego Boga, który zna każdego z nas jak dobry Ojciec i obdarza każdego nieustannie swą łaską.

 

Procesja na zakończenie:

Boże zmiłuj się nad nami

DN 324; SL 249; ExD 574

Niech Pan nam błogosławi! Niech wszystkie narody sławią Jego imię!