Prefacje o zmarłych

Mszał rzymski

dodane 29.10.2019 12:52

Prefacja to modlitwa dziękczynna, rozpoczynająca Eucharystię. W mszach o zmarłych są dziękczynieniem za nadzieję nieśmiertelności i powołanie do nowego życia.

Prefacje o zmarłych PolandMFA / CC 2.0

1. prefacja o zmarłych

[86] Nadzieja zmartwychwstania w Chrystusie

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania * i choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, * znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. * Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, * i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, * znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie.
Dlatego z Aniołami i Archaniołami oraz ze wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając…
Święty, Święty, Święty…

2. prefacja o zmarłych

[87] Chrystus umarł, abyśmy żyli

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On jeden przyjął śmierć, aby nas wszystkich wybawić od śmierci wiecznej * i sam umarł na krzyżu, abyśmy mogli żyć z Tobą na wieki.
Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, z radością wołając 

3. prefacja o zmarłych

[88] Chrystus, nasze życie i zmartwychwstanie

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie, * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On jest zbawieniem świata, * On jest życiem ludzi, * On jest zmartwychwstaniem umarłych.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając…
Święty, Święty, Święty…

4. prefacja o zmarłych

[89] Z życia ziemskiego do chwały niebieskiej

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Z Twojej woli się rodzimy, Ty kierujesz naszym życiem, * i na Twój rozkaz nasze ciało podległe grzechowi * wraca do ziemi, z której było wzięte. * Zostaliśmy jednak odkupieni przez śmierć Twojego Syna * i Ty nas wskrzesisz swoją mocą, * abyśmy mieli udział w chwale Jego zmartwychwstania.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając…
Święty, Święty, Święty…

5. prefacja o zmarłych

[90] Odkupieni przez Chrystusa z Nim zmartwychwstaniemy

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.
Przez grzech śmierć weszła na świat i wszyscy jej podlegamy, * ale Twoja ojcowska miłość sprawiła, że Chrystus nas odkupił odnosząc zwycięstwo nad śmiercią * i powołuje nas do nowego życia.
Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie * wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając…
Święty, Święty, Święty…