XVII Niedziela Zwykła

Ks. Tomasz Fischer

dodane 25.07.2019 20:57

Szczęście tylko w Chrystusie… Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych

Wstęp do liturgii

Wielu ludzi obiecuje nam szczęście, jednak niewielu jest nam w stanie je dać. Msza Święta, którą sprawujemy, kieruje nasz wzrok wiary do ostatecznego celu, jest przedsmakiem pełni radości, szczęścia, które otrzymamy od Chrystusa. Eucharystia jest zapowiedzią Raju – nieba, w który jest pełnią szczęścia. Ten, kto karmi się Chrystusem tutaj na ziemi, już w sobie nosi życie, które nigdy się nie kończy.

Niech nasza radość jako wspólnoty zgromadzonej wokół ołtarza będzie pełna, jednak za nim się to stanie przeprośmy Boga za nasze ludzkie słabości i upadki, od których nikt z nas tutaj obecny nie jest wolny.

Wstęp do liturgii słowa

Zasiądźmy teraz do stołu Słowa Bożego, aby karmić się słowem, które ma moc przemiany naszych ludzkich serc. Każdy z nas od momentu chrztu świętego został włączony do życia w Jezusie Chrystusie. Chrzest wskrzesił nasze grzeszne dusze z grzechu do łaski. Każdy z nas otrzymał Ducha Świętego w  sakramencie wtajemniczenia chrześcijańskiego, kiedy został włączony do wspólnoty Kościoła. Wszyscy jesteśmy powołani do relacji z Chrystusem. Ewangelia udziela nam dzisiaj wskazówek jak  ma wyglądać nasza modlitwa, rozmowa z Chrystusem, żeby być Jego autentycznym uczniem.

Z wiarą przyjmijmy słowo Pana.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który w swoim miłosierdziu udziela nam łask, o które Go prosimy, z pokorą zanieśmy nasze wspólne błagania:

  1. Za Kościół święty, aby zawsze wiernie strzegł depozytu wiary i prowadził ludzi do Boga. Ciebie prosimy.
  2. Za młodzież, aby Duch Święty odnowił w niej radość i zapał misyjny. Ciebie prosimy.
  3. Za wszystkich chrześcijan, aby działający w ich sercach Chrystus przezwyciężył wszelkie podziały i nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Ciebie prosimy.
  4. Za grzeszników niepokutujących, aby poddali się miłosiernemu działaniu łaski i pojednali się  z Bogiem w sakramencie pokuty. Ciebie prosimy.
  5. Za kierowców i wszystkich podróżujących, aby cieszyli się opieką świętego Krzysztofa i bezpiecznie dotarli do celu. Ciebie prosimy.
  6. Za zmarłych, aby w Bogu dostrzegli miłującego i przebaczającego Ojca. Ciebie prosimy.
  7. Za nas zgromadzonych tutaj przy ołtarzu, abyśmy na modlitwie nie byli głusi na głos Boga. Ciebie prosimy.

Bądź uwielbiony, Panie Boże, bo wysłuchujesz nasze prośby i udzielasz każdemu według jego potrzeb. Tobie chwała na wieki wieków. Amen.

Przed prefacją

Niech nasza wspólna modlitwa dziękczynienia wznosi się przed oblicze Boga i wyjedna nam łaskę przebaczenia i miłosierdzia.

Przed rozesłaniem

Niech Boże błogosławieństwo, które otrzymamy, umocni nas w wiernym kroczeniu za Chrystusem.