Propozycje śpiewów - XVII Niedziela Zwykła

Oprac.: Tomasz Kmita

dodane 22.07.2010 23:45

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Przystąpię do ołtarza Bożego

DN 236; ExD 569

lub

Jak miłe przybytki nam dał

DN 630

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Bóg jest w swoim świętym mieszkaniu, Bóg dom gotuje dla opuszczonych, On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę”.

 

Przygotowanie darów:

Pan nie opuszcza nigdy

DN 329; ExD 562

W dzisiejszym psalmie międzylekcyjnym (Ps 138) śpiewamy refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem. Na przygotowanie darów zaśpiewajmy pieśń korespondującą z tymi prawdziwymi słowami.

 

Komunia:

Chrystus Pan karmi nas

DN 262; SL 23; ExD 524

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.”.

 

Uwielbienie:

Czego chcesz od nas, Panie

DN 313; SL 27; ExD 157

Wysławiajmy Pana za wszystkie dary, którymi nas obdarza. Wszelkie dobro od Niego pochodzi.

 

Procesja na zakończenie:

Ty wyzwoliłeś nas Panie

DN 338; ExD 511

Za słowami dzisiejszej Ewangelii wołajmy: „Abba, Ojcze!”.