Propozycje śpiewów - 24 listopada

oprac. Piotr Braun

dodane 20.11.2019 21:38

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Idziesz przez wieki (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Baranek, który został zabity, * godzien jest wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i uwielbienie, * Jemu chwała i panowanie na wieki wieków”, rozpocznijmy Mszę Świętą śpiewem hymny „Idziesz przez wieki” (zob. zwrotka nr 3).
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Przez śmierć bolesną (zwrotka nr 1)
Ewangelista przeniósł nas na Golgotę. Przygotowując dary ofiarne, śpiewajmy pieśń „Przez śmierć bolesną”, której pierwsza zwrotka nawiązuje do Ewangelii.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Jezu drogi, Tyś miłością (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Podczas Komunii Świętej zaśpiewajmy pieśń „Jezu drogi, Tyś miłością”, która nawiązuje do communionu: „Pan zasiada na tronie jako Król na wieki. * Pan obdarzy swój lud pokojem”.
 
Śpiew po Komunii:
Cóż Ci, Jezu, damy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W dzisiejszą uroczystość, uwielbiajmy po Komunii Świętej Pana Boga śpiewem „Cóż Ci, Jezu, damy”.
 
Śpiew na zakończenie:
Chrystus Wodzem (3 razy)
Na zakończenie Mszy Świętej oddajmy cześć Chrystusowi – naszemu Królowi, Wodzowi i Władcy.