Propozycje śpiewów - 30 listopada

oprac. Piotr Braun

dodane 20.11.2019 21:42

Świętego Andrzeja, Apostoła. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Idźcie na cały świat (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Rozważając antyfonę na wejście: „Pan ujrzał obok Jeziora Galilejskiego dwóch braci, * Piotra i Andrzeja, i powiedział do nich: * Pójdźcie za Mną, uczynię was rybakami ludzi”, rozpocznijmy liturgię dzisiejszego święta śpiewem „Idźcie na cały świat”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Być bliżej Ciebie chcę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W nawiązaniu do usłyszanej Ewangelii, w czasie przygotowania darów śpiewajmy pieśń „Być bliżej Ciebie chcę”.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Ciebie całą duszą pragnę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Przyjmując Najświętsze Ciało Pańskie, śpiewajmy pieśń „Ciebie całą duszą pragnę”, która nawiązuje do antyfony: „Andrzej powiedział do swojego brata, Szymona: * Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. * I przyprowadził go do Jezusa”.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, że „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa”. Po Komunii Świętej prośmy dobrego Boga, aby umacniaj naszą wiarę (zob. zwrotka nr 3).
 
Śpiew na zakończenie:
Jezu, Ty każesz weselić się (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Święty Andrzej na widok krzyża zawołał: „O, dobry krzyżu, od dawna upragniony, weź mnie od ludzi i zwróć mojemu Mistrzowi!” Na zakończenie Mszy Świętej śpiewajmy pieśń „Jezu, Ty każesz weselić się”, w której prosimy: „O dobry Jezu! Krzyżuj jak chcesz, * ale racz dla nas pociechą być”.