Nowenna do Dzieciątka Jezus

preghiereagesuemaria.it / xwl

dodane 15.12.2019 22:21

Jest częścią przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Odmawiana od 16 do 24 grudnia

Nowenna do Dzieciątka Jezus Ks. Marcin Siewruk /Foto Gość

Dzień pierwszy - 16 grudnia

Dzieciątko Jezus, oto jestem u Twoich stóp. Zwracam się do Ciebie, który jesteś wszystkim i ponad wszystko. Tak bardzo potrzebuję Twojej pomocy! Daj mi, Jezu, czułe oczy, a ponieważ jesteś Wszechmocny, udziel mi pomocy w moich potrzebach.

Ojcze nasz..
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Przez Twoje boskie dzieciństwo, o Jezu, udziel mi łaski, o którą proszę (można podać intencję), jeśli ona zgadza się z Twoja wolą i jest dla mnie prawdziwym dobrem.

Nie patrz na moją niegodność, ale na moją wiarę i Twoje nieskończone miłosierdzie.

Hymn

Żaden język nie powtórzy
słowo nie wyrazi:
tylko próbujący wierzyć
wysławiają imię Jezus.
Błogosławione niech będzie imię Pana. Teraz i na wieki.

Modlitwa

Boże, który Twojego Jednorodzonego Syna uczyniłeś Zbawicielem ludzkości i chciałeś, by miał imię Jezus, obdarz nas Twoją łaską, byśmy pewnego dnia mogli kontemplować w niebie Tego, którego święte Imię czcimy na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego.

Dzień drugi - 17 grudnia

Jezu, chwało Ojca niebieskiego, którego oblicze rozświetla boski blask, wielbię Ciebie, wyznając w Tobie prawdziwego Syna Boga żyjącego. Ofiaruję Ci, całą moją istotą, pokorny hołd. Oby nic nigdy nie oddzieliło mnie od Ciebie, najwyższe dobro.

Ojcze nasz..
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Przez Twoje boskie dzieciństwo, o Jezu, udziel mi łaski, o którą proszę (można podać intencję), jeśli ona zgadza się z Twoja wolą i jest dla mnie prawdziwym dobrem.

Nie patrz na moją niegodność, ale na moją wiarę i Twoje nieskończone miłosierdzie.

Hymn

Żaden język nie powtórzy
słowo nie wyrazi:
tylko próbujący wierzyć
wysławiają imię Jezus.
Błogosławione niech będzie imię Pana. Teraz i na wieki.


Modlitwa

Daj nam, Ojcze, rozpoznać blask Twojej chwały w ubóstwie Twego Syna, który stał się człowiekiem, i adorować Twoją boską wielkość w pokorze Jego dzieciństwa. Spraw, abyśmy przyjmując królestwo niebieskie jak dzieci, otrzymali nagrodę, obiecaną ludziom pokornego serca. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień trzeci - 18 grudnia

Święte Dzieciątko Jezus, gdy wpatruję się w Twoje oblicze, promieniujące słodkim uśmiechem, czuję, że moją duszę wypełnia ufność. Tak, całym sobą ufam Twojej dobroci!

Ojcze nasz..
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Przez Twoje boskie dzieciństwo, o Jezu, udziel mi łaski, o którą proszę (można podać intencję), jeśli ona zgadza się z Twoja wolą i jest dla mnie prawdziwym dobrem.

Nie patrz na moją niegodność, ale na moją wiarę i Twoje nieskończone miłosierdzie.

Hymn

Żaden język nie powtórzy
słowo nie wyrazi:
tylko próbujący wierzyć
wysławiają imię Jezus.
Błogosławione niech będzie imię Pana. Teraz i na wieki.


Modlitwa

Umocnij wiarę swego ludu, Panie, aby wierzył i głosił Chrystusa, Twojego jedynego Syna, Boga prawdziwego, wiecznego z Tobą w chwale i prawdziwego Człowieka, zrodzonego z Dziewicy Maryi; utwierdź nas w tej wierze w życiu doczesnym i doprowadź do radości bez końca. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień czwarty - 19 grudnia

Dzieciątko Jezus, którego czoło otacza korona, rozpoznaję Cię jako mojego władcę. Nie chcę już więcej służyć demonowi, moim namiętnościom i grzechowi. Króluj, Jezu, w moim ubogim sercu i uczyń je swoim na zawsze.

Ojcze nasz..
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Przez Twoje boskie dzieciństwo, o Jezu, udziel mi łaski, o którą proszę (można podać intencję), jeśli ona zgadza się z Twoja wolą i jest dla mnie prawdziwym dobrem.

Nie patrz na moją niegodność, ale na moją wiarę i Twoje nieskończone miłosierdzie.

Hymn

Żaden język nie powtórzy
słowo nie wyrazi:
tylko próbujący wierzyć
wysławiają imię Jezus.
Błogosławione niech będzie imię Pana. Teraz i na wieki.

Modlitwa

Ojcze, twój jedyny Syn objawił się w naszym śmiertelnym ciele, pozwól nam, którzy poznaliśmy Go jako prawdziwego człowieka, odnowić się wewnętrznie na Jego obraz. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień piąty - 20 grudnia

Wpatruję się w Ciebie, najsłodszy Odkupicielu, przystrojony w purpurową szatę. To Twój królewski strój. Przemawia do mnie krew! Krew przelana za mnie. Spraw, Dzieciątko Jezus, by moje życie zawsze było odpowiedzią na Twoją ofiarę. Bym nigdy nie odmawiał, gdy ofiarujesz mi odrobinę bólu i możliwość cierpienia z Tobą i dla Ciebie.

Ojcze nasz..
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Przez Twoje boskie dzieciństwo, o Jezu, udziel mi łaski, o którą proszę (można podać intencję), jeśli ona zgadza się z Twoja wolą i jest dla mnie prawdziwym dobrem.

Nie patrz na moją niegodność, ale na moją wiarę i Twoje nieskończone miłosierdzie.

Hymn

Żaden język nie powtórzy,
słowo nie wyrazi:
tylko próbujący wierzyć
wysławiają imię Jezus.
Błogosławione niech będzie imię Pana. Teraz i na wieki.

Modlitwa

Panie Boże Wszechmogący, otaczający nas nowym światłem Twego Słowa, które przyjęło ludzkie ciało, spraw, niech ono promieniuje z naszych dzieł i abyśmy przez nie wzrastali w mądrości i łasce w szkole Twojego umiłowanego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Dzień szósty - 21 grudnia

Najukochańsze Dziecię Jezus, gdy widzę, jak opiekujesz się światem, moje serce jest pełne radości. Wśród niezliczonych istot, którymi się opiekujesz, jestem także ja. Widzisz mnie, opiekujesz się mną w każdej chwili, troszczysz się o mnie, jak o swoją własność. Przyjdź do mnie, czuwaj nade mną i bądź mi wsparciem w moich potrzebach.

Ojcze nasz..
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Przez Twoje boskie dzieciństwo, o Jezu, udziel mi łaski, o którą proszę (można podać intencję), jeśli ona zgadza się z Twoja wolą i jest dla mnie prawdziwym dobrem.

Nie patrz na moją niegodność, ale na moją wiarę i Twoje nieskończone miłosierdzie.

Hymn

Żaden język nie powtórzy,
słowo nie wyrazi:
tylko próbujący wierzyć
wysławiają imię Jezus.
Błogosławione niech będzie imię Pana. Teraz i na wieki.

Modlitwa

Boże, wybawicielu ubogich, przyjdź i obdarz nadzieją wszystkich szczerze Ciebie szukających, i daj Ducha radości z narodzin Twojego Syna. który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Dzień siódmy - 23 grudnia

Na twojej piersi, Dzieciątko Jezus, błyszczy krzyż, sztandar naszego Odkupienia. Ja także, boski Zbawicielu, mam swój krzyż, który - choć lekki - często bardzo mi ciąży. Pomóż mi go nieść, Ty, który zawsze nosisz go owocnie. Dobrze wiesz, jaki jestem słaby.

Ojcze nasz..
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Przez Twoje boskie dzieciństwo, o Jezu, udziel mi łaski, o którą proszę (można podać intencję), jeśli ona zgadza się z Twoja wolą i jest dla mnie prawdziwym dobrem.

Nie patrz na moją niegodność, ale na moją wiarę i Twoje nieskończone miłosierdzie.

Hymn

Żaden język nie powtórzy,
słowo nie wyrazi:
tylko próbujący wierzyć
wysławiają imię Jezus.
Błogosławione niech będzie imię Pana. Teraz i na wieki.

Modlitwa

Panie Jezu, który chcesz dzielić się naszymi trudami i nadziejami, zaszczep w moim sercu pewność, że to jest życie wieczne: poznać Ojca, który Cię posłał i przyjąć Ciebie, naszego Zbawiciela. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień ósmy - 23 grudnia

Pod krzyżem na piersi widzę, Dzieciątko Jezus, Twoje małe serce. Ono jest obrazem Twojej nieskończonej czułości. Jesteś prawdziwym Przyjacielem, stającym się darem, a nawet oddającym życie za tych, których kochasz. Napełniaj mnie, Jezu, darem Twojej miłości i ucz mnie, jak na nią odpowiadać.

Ojcze nasz..
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Przez Twoje boskie dzieciństwo, o Jezu, udziel mi łaski, o którą proszę (można podać intencję), jeśli ona zgadza się z Twoja wolą i jest dla mnie prawdziwym dobrem.

Nie patrz na moją niegodność, ale na moją wiarę i Twoje nieskończone miłosierdzie.

Hymn

Żaden język nie powtórzy,
słowo nie wyrazi:
tylko próbujący wierzyć
wysławiają imię Jezus.
Błogosławione niech będzie imię Pana. Teraz i na wieki.

Modlitwa

Ojcze, objawiający przez ludzkie oblicze Twojego Syna jak jesteś nam bliski i wierny, daj nam nowe oczy i nowe serce, byśmy poznając potrafili rozpoznać i powitać Jezusa w każdym z naszych braci. On żyje i króluje na wieki wieków.  Amen.

Dzień dziewiąty - 24 grudnia

Twoja wszechmocna prawica, mały Królu, niech błogosławi czczących i wzywających Twe imię. Błogosław także mnie, Dzieciątko Jezus; moją duszę i moje ciało, moje zainteresowania. Błogosławiąc umacniaj w przeciwnościach, wspieraj w realizacji dobrych pragnień. Wysłuchaj mojego błagania, bym każdego dnia błogosławił Twoje święte Imię.

Ojcze nasz..
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Przez Twoje boskie dzieciństwo, o Jezu, udziel mi łaski, o którą proszę (można podać intencję), jeśli ona zgadza się z Twoja wolą i jest dla mnie prawdziwym dobrem.

Nie patrz na moją niegodność, ale na moją wiarę i Twoje nieskończone miłosierdzie.

Hymn

Żaden język nie powtórzy,
słowo nie wyrazi:
tylko próbujący wierzyć
wysławiają imię Jezus.
Błogosławione niech będzie imię Pana. Teraz i na wieki.

Modlitwa

Przyjmij, Dzieciątko Jezus, modlitwy Twoich braci i sióstr, abyśmy, idąc za przykładem Dziewicy Maryi, Twojej i naszej Matki, strzegli każdego Twego daru, każdego twego słowa, i głosili życiem to, co widzą nasze oczy. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.