Propozycje śpiewów - 29 grudnia

oprac. Piotr Braun

dodane 16.12.2019 21:26

Niedziela Świętej Rodziny. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Dzisiaj w Betlejem (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W czasie procesji wejścia zaśpiewajmy kolędę „Dzisiaj w Betlejem”, nawiązując do antyfony na wejście: „Pasterze poszli z pośpiechem * i znaleźli Maryję i Józefa, * i Niemowlę złożone w żłobie”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Rodzino Święta, opieki Twej trzeba (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W Ewangelii widzimy świętego Józefa jako opiekuna Maryi i Jezusa. Podczas przygotowania darów śpiewajmy pieśń „Rodzino Święta, opieki Twej trzeba” (mel. „Serdeczna Matko”).
 
Śpiew na Komunię świętą:
O gwiazdo betlejemska (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Antyfona na Komunię brzmi: „Nasz Bóg ukazał się na ziemi * i przebywał wśród ludzi”. Przyjmując Najświętsze Ciało Zbawiciela, śpiewajmy kolędę „O gwiazdo betlejemska”, w której prosimy, aby Jezus zamieszkał w naszych sercach (zob. zwrotka nr 3).
 
Śpiew na uwielbienie:
Przybieżeli do Betlejem (zwrotki nr 1, 2, 3, 4, 6)
Na uwielbienie śpiewajmy kolędę „Przybieżeli do Betlejem”, która nawiązuje do tajemnicy dnia oraz do słów z drugiego czytania: „(…) w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele” (zob. refren).
 
Śpiew na zakończenie:
Anioł pasterzom mówił (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Liturgię dzisiejszego święta zakończmy śpiewem kolędy „Anioł pasterzom mówił”, której druga zwrotka nawiązuje do introitu.