Propozycje śpiewów - III Niedziela Wielkiego Postu

oprac. Piotr Braun

publikacja 12.03.2020 22:40

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Z tej biednej ziemi (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Witaj, Krynico (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Na początku Mszy Świętej zaśpiewajmy jedną z powyższych pieśni, które nawiązują do introitów: „Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu, * bo On uwalnia moje nogi z sidła. * Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, * bo jestem samotny i nieszczęśliwy” oraz „Gdy zajaśnieje w was moja świętość, * zgromadzę was ze wszystkich krajów o wyleję na was wodę czystą, * i będziecie obmyci z wszelkich nieprawości waszych, * i dam wam ducha nowego”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Ludu mój, ludu (zwrotki nr 1, 9)
W nawiązaniu do liturgii Słowa Bożego, zwłaszcza do pierwszego czytania z Księgi Wyjścia, zaśpiewajmy podczas przygotowania darów wskazane zwrotki pieśni „Ludu mój, ludu”.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Każda żyjąca dusza (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Przyjmując Najświętsze Ciało Pana Jezusa śpiewajmy pieśń „Każda żyjąca dusza”, której czwarta zwrotka nawiązuje do communionu: „Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, * stanie się ona w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”.
 
Śpiew po Komunii:
Duszo Chrystusowa
Po Komunii Świętej śpiewajmy pieśń „Anima Christi”, w której prosimy Wodę z Boku Chrystusowego o obmycie z grzechów i win.
 
Śpiew na zakończenie:
Krzyżu mój, krzyżu (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Na zakończenie Mszy Świętej zaśpiewajmy pieśń o Krzyżu Świętym.