Propozycje śpiewów - Liturgia Męki Pańskiej

oprac. Piotr Braun

publikacja 06.04.2020 21:01

Uwzględniają czytania i antyfony z mszału.

Śpiew na adorację krzyża:
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Krzyżu mój, Krzyżu (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Święty Boże, Święty Mocny (zwrotka nr 1) z Ludu, mój ludu (zwrotki od nr 1 do nr 12)
Krzyżu święty, nade wszystko (zwrotki od nr 1 do nr 16)
Nawiązując do antyfony na adorację krzyża („Wielbimy Krzyż Twój, Panie Jezu, * wysławiajmy Twoje święte zmartwychwstanie, * bo przez drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata. * Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; * niech nam ukaże pogodne oblicze”) oraz do śpiewów zaproponowanych przez Mszał Rzymski, śpiewajmy wskazane pieśni. W związku z ogłoszoną pandemią SARS-CoV-2 adoracja krzyża może ograniczyć się do ukazania wiernym krzyża.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Cierniami uwieńczoną (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Jest drabina do nieba (zwrotki od nr 1 do nr 9)
Jezu Chryste, Panie miły (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Oto Jezus umiera (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Wisi na krzyżu (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Witam Cię, witam (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Przyjmując Najświętsze Ciało Zbawiciela, rozważajmy Jego Mękę, śpiewając powyższe pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Święte milczenie
 
Śpiew na procesję do Grobu Pańskiego:
Płaczcie Anieli, płaczcie Duchy Święte (zwrotki od nr 1 do nr 11)
Odszedł Pasterz od nas (zwrotki od nr 1 do nr 5)
W czasie procesji do Grobu Bożego śpiewajmy powyższe pieśni.
 
Śpiew na zakończenie:
Święte milczenie