Propozycje śpiewów - XXIV Niedziela Zwykła

oprac.: Tomasz Kmita

publikacja 09.09.2010 21:50

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Boże, obdarz Kościół Twój

DN 201; SL 247; ExD 440

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Użycz pokoju, o Panie, tym, którzy Ci ufają, aby Twoi prorocy okazali się prawdomówni. Wysłuchaj prośby swojego sługi oraz ludu Twojego”.

 

Przygotowanie darów:

Ojcze z niebios

DN 224; ExD 485

Niech Bóg, tak jak ojciec z przypowieści zawartej w dzisiejszej Ewangelii, nigdy o nas nie zapomni i zawsze darzy nas swą łaską.

 

Komunia:

Być bliżej Ciebie chcę

DN 204

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Jak cenna jest Twoja łaska, Boże, ludzie chronią się w cieniu Twych skrzydeł”.

 

Uwielbienie:

Panie mój, cóż Ci oddać mogę

DN 327; SL 31; ExD 177

„…Byłem słabym dzieckiem Twym, Tyś mnie w ramiona wziął…”, „… Tak jak Ojciec wiedziesz mnie i chronisz mnie od łez…”

 

Procesja na zakończenie:

Za rękę weź mnie, Panie

DN 253

Pokładajmy swą ufność z Bożej mocy.