Propozycje śpiewów - Podwyższenie Krzyża

dodane 12.09.2010 21:34

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Wejście:
W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie (1-4)
"Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni" - nawiązując do treści antyfony zaśpiewajmy pieśń "W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie".

Przygotowanie Darów:
Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam (1-2)
Odwołując się do dzisiejszej Ewangelii, w której słyszeliśmy, iż krzyż jest narzędziem zbawienia, w czasie procesji z Darami zaśpiewajmy "Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam".

Komunia święta:
Witam Cię witam, Przenajświętsze Ciało (1-4)
Zbliżam się w pokorze (1-3)
W nawiązaniu do antyfony na Komunię świętą ("Gdy zostanę wywyższony nad ziemię, przyciągnę wszystkich do siebie"), podczas przyjmowania Ciała Chrystusa śpiewajmy jedną z zaproponowanych pieśni.

Uwielbienie:
Dzięki, o Boże Ojcze, składamy (1-9)
Jezus Chrystus odkupił świat przez swój krzyż. Dziękujmy Bogu Ojcu za to, że zesłał na ziemię Jezusa Chrystusa, który umarł dla naszego zbawienia.

Zakończenie:
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony (1-3)
Krzyżu mój krzyżu (1-3)
Na zakończenie Ofiary Mszy świętej zaśpiewajmy pieśni "Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony" lub "Krzyżu mój krzyżu".