Propozycje śpiewów - 2 maja

oprac. Piotr Braun

publikacja 30.04.2020 21:04

NMP Królowej Polski. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Rozważając antyfonę na wejście i nawiązując do kolekty, rozpocznijmy liturgię dzisiejszej uroczystości śpiewem pieśni „Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką”, prosząc Pana Boga za wstawiennictwem Maryi, „aby religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Z dawna Polski Tyś Królową (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Przynosząc do ołtarza dar chleba i wina, śpiewajmy pieśń „Z dawna Polski Tyś Królową”, której druga zwrotka jest streszczeniem usłyszanej Ewangelii.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Daj mi Jezusa (zwrotki od nr 1 do nr 5)
W czasie Komunii Świętej zaśpiewajmy pieśń „Daj mi Jezusa”, nawiązując tym samym do myśli antyfony komunijnej: „Najdostojniejsza Królowo świata, * Maryjo, zawsze Dziewico, * która porodziłaś Chrystusa Pana, Zbawiciela wszystkich ludzi, * wypraszaj nam pokój i zbawienie. Alleluja”.
 
Śpiew po Komunii:
Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana (zwrotki od nr 1 do nr 13)
Dziękując Ojcu, który nas „uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości”, śpiewajmy po Komunii Świętej hymn „Magnificat”.
 
Śpiew na zakończenie:
Maryjo, Królowo Polski (3 razy)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem Apelu Jasnogórskiego.