Propozycje śpiewów - XXV Niedziela Zwykła

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 16.09.2010 21:32

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Jezu, ma radości

DN 214; ExD 463

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Pan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu, w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie, Ja ich wysłucham i będę im Panem na wieki”.

 

Przygotowanie darów:

Wszystko Tobie dziś oddaję

Wszystko Tobie oddać pragnę

DN 251, 252; SL 297

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy: „Nie możecie służyć Bogu i mamonie.” Ofiarujmy więc nasze życie i wszystko co mamy Jedynemu Bogu.

 

Komunia:

O Panie, Tyś moim Pasterzem

DN 282, SL 255; ExD 564

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Ja jestem dobrym Pasterzem * i znam owce moje, a moje Mnie znają”.

 

Uwielbienie:

O przedwieczny nasz Panie i Boże

DN 226; ExD 561

Uwielbiajmy Boga, dobrego Ojca.

 

Procesja na zakończenie:

Boże, zmiłuj się nad nami

DN 324; SL 249; ExD 574

Pokładajmy swą ufność z Bożej mocy.