Propozycje śpiewów - 1 czerwca

oprac. Piotr Braun

publikacja 27.05.2020 22:33

NMP Matki Kościoła. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Matko Boża z Betlejemu (zwrotki od nr 1 do nr 3)
„Uczniowie trwali jednomyślnie na modlitwie * razem z Maryją, Matką Jezusa”, dlatego nawiązując do tych słów rozpocznijmy liturgię dzisiejszego święta śpiewem pieśni „Matko Boża z Betlejemu” (zob. zwrotka nr 3).
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Weź w swą opiekę nasz Kościół święty (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Przynosząc na ołtarz nasze dary, prośmy, aby Maryja otoczyła opieką nasz Kościół święty, a my sami „abyśmy razem z Nią ściślej się zjednoczyli z dziełem odkupienia”.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Rzućmy się wszyscy społem (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Bądźże pozdrowiona (zwrotki od nr 1 do nr 8)
Mszał Rzymski proponuje dwie antyfony komunijne, zaczerpnięte z dwóch Ewangelii przeznaczonych na dzisiejszy dzień: o weselu w Kanie Galilejskiej oraz o testamencie z krzyża. Dlatego w czasie Komunii Świętej śpiewajmy jedną z powyższych pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Dziękując naszemu Ojcu za wiarę, życie i za nieśmiertelność, prośmy, aby wybawił „od wszelkiego złego” swój Kościół.
 
Śpiew na zakończenie:
Serdeczna Matko (zwrotki nr 1 i 9)
Na zakończenie Mszy Świętej prośmy Maryję, Matkę Kościoła: „wiarę daj nam żywą * zachowaj wolność i jedność prawdziwą (…)” (zob. zwrotka nr 9).