Propozycje śpiewów - XXVI Niedziela Zwykła

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 26.09.2013 12:15

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Z tej biednej ziemi

DN 736; SL 313; ExD 517

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Wszystko, co na nas dopuściłeś, Panie, spotkało nas według sprawiedliwego wyroku, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie i nie strzegliśmy Twoich przykazań. Lecz zechciej wsławiać swe imię i postąp z nami według wielkiego miłosierdzia swego”.

 

Przygotowanie darów:

Pokładam w Panu ufność mą

DN 230; ExD 587

W ufności w Słowo Boże jest nasze bogactwo.

 

Komunia:

Jezu drogi, Tyś miłością

DN 270

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Po tym poznaliśmy miłość Bożą, że Jezus oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.”.

 

Uwielbienie:

Błogosławcie Pana

DN 306; ExD 143

Niech wszystkie dzieła Pańskie ślą swe uwielbienie.

 

Procesja na zakończenie:

Cóż Ci Jezu damy

DN 617; SL 326; ExD 525

Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń dziękczynną skierowaną do naszego Pana, za wszystkie łaski nam wyświadczone, z prośbą o wsparcie w znoju nadchodzącego tygodnia.