Propozycje śpiewów - XXVII Niedziela Zwykła

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 30.09.2010 22:24

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Cały świat niech śpiewa tę pieśń

DN 309; SL 22; ExD 580

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Panie, wszystko podlega Twej władzy i nikt nie może sprzeciwić się Twej woli. Ty bowiem stworzyłeś wszystko: niebo i ziemię, i cokolwiek istnieje w przestworzach niebios. Ty jesteś Panem wszechświata”.

 

Przygotowanie darów:

Panie, umocnij wiarę naszą

DN 227

Jak Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii, także i my prośmy: Panie, „przymnóż nam wiary”.

 

Komunia:

Jeden chleb

DN 269; SL 277; ExD 461

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Ponieważ jeden jest Chleb, przeto my wszyscy tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z jednego Chleba i pijemy z jednego Kielicha”.

 

Uwielbienie:

Niech z serca płynie pieśń

ExD 175

Uwielbiajmy śpiewem Trójjedynego Boga.

 

Procesja na zakończenie:

Pobłogosław Jezu drogi

DN 721-722; SL 308

Niech Najświętsze Serce Jezusa błogosławi nam na nadchodzący tydzień.