Propozycje śpiewów - XXVIII Niedziela Zwykła

oprac. Marta Żelazowska

dodane 07.10.2010 21:04

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Boże w dobroci

DN 202; SL 248; ExD 442

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Jeżeli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, któż się ostoi. Ale Ty, nasz Boże, udzielasz przebaczenia”.

 

Przygotowanie darów:

Cóż Ci Jezu damy

DN 617; SL 326; ExD 525

Śpiewamy przed Ewangelią: "Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie."

 

Komunia:

Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan

DN 361, SL 35; ExD 567

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Bogacze zubożeli i zaznali głodu, szukającym Pana niczego nie zabraknie ”.

 

Uwielbienie:

Dziękujemy Ci Ojcze nasz

DN 317; SL 30; ExD 163

Wychwalajmy Boga, dziękując za wszystko, co otrzymaliśmy od Niego.

 

Procesja na zakończenie:

Za rękę weź mnie Panie

DN 253

Prośba o pomoc i opiekę w nadchodzącym tygodniu.