XXVIII Tydzień Zwykły

Piotr Alabrudziński

dodane 04.08.2012 12:31

Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana...

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Czy łaska może być więzieniem? Z dzisiejszej kolekty można by zapewne wysnuć taki wniosek. Łaska bowiem ma nas uprzedzać i stale towarzyszyć. Gdzie zatem wolność? Jeśli jednak głębiej wejdziemy w te sprawy znajdziemy w niej źródło... wolności, nie inaczej. Co to bowiem jest łaska? Łaska to... sam Bóg. To On, w Trójcy Jedyny jest Łaską, która pragnie udzielać się swoim dzieciom. A czy Bóg, sam będąc doskonale wolnym, nie stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, a więc – wolnym? Wszystko w moim życiu jest łaską, także i to, że mogę słuchać, modlić się tą kolektą. I choć łaska, a więc Bóg, jest wolnością, to wymaga odpowiedzi – w tej roli dobre uczynki. Zapytasz – jak wolność może czegoś wymagać? Odpowiem – nie byłaby sobą, gdyby nie wymagała. Ale wolność wymaga odpowiedzi takiej jak miłość. A motywacja tej odpowiedzi jest tylko jedna: kochaj, bo ja kocham...