Propozycje śpiewów - 15 sierpnia

oprac. Piotr Braun

publikacja 12.08.2020 11:08

Wniebowzięcie NMP. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Msza w Wigilię

Śpiew na wejście:
Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie (zwrotki od nr 1 do nr 6)
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Wysławiamy Ciebie, Maryjo, * dzisiaj zostałaś wyniesiona ponad chóry Aniołów * i na wieki triumfujesz z Chrystusem”, rozpocznijmy Mszę Świętą Wigilii Wniebowzięcia Matki Bożej śpiewem „Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie” (zob. zwrotki od nr 4 do nr 6).
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico (zwrotki nr 1 i 3)
Wysłuchawszy Ewangelii, nawiążmy do słów kobiety z tłumy śpiewając podczas przygotowania darów pieśń „Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico” (zob. zwrotka nr 3).
 
Śpiew na Komunię świętą:
Pójdźcie błogosławić Pana (zwrotki od nr 1 do nr 8)
Antyfona komunijna to sparafrazowane słowa kobiety z tłumu, z dzisiejszej Ewangelii. Dlatego w czasie przyjmowania Komunii Świętej śpiewajmy pieśń „Pójdźcie błogosławić Pana” (zwrotka nr 7: „I Ty także, o Panienko, * coś Jezusa porodziła, * z naszą połącz się piosenką, * by dla Niego milsza była…”).
 
Śpiew po Komunii:
Dzięki, o Panie, składamy dzięki (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W drugim czytaniu słyszeliśmy o zwycięstwie nad śmiercią. Dziękujmy naszemu Panu za to, że przywraca nam życie!
 
Śpiew na zakończenie:
Gwiazdo zaranna (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem pieśni „Gwiazdo zaranna” (zob. zwrotka nr 3).

Msza w dzień

Śpiew na wejście:
Matko niebieskiego Pana (zwrotka od nr 1 od nr 3)
Ciebie na wieki (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Liturgię dzisiejszej uroczystości rozpocznijmy śpiewem powyższych pieśni, które wyrażają myśl antyfon na wejście: „Wielki znak ukazał się na niebie: * Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, * a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” oraz „Radujmy się wszyscy w Panu, * obchodząc uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny. * Z Jej Wniebowzięcia radują się Aniołowie * i wychwalają Syna Bożego”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Błogosławiona jesteś, Maryjo (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Przynosząc na ołtarz dar chleba i wina śpiewajmy pieśń „Błogosławiona jesteś, Maryjo” i tym samym nawiążmy do usłyszanej Ewangelii.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Chrystus Pan karmi nas (zwrotki od nr 1 do nr 9)
Na Komunię świętą Mszał Rzymski proponuje do rozważenia fragment pieśni Maryi: „Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, * gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Nawiązując do antyfony, śpiewajmy podczas Komunii pieśń „Chrystus Pan karmi nas”.
 
Śpiew po Komunii:
Bądź uwielbiony, miłosierny Boże (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Po Komunii Świętej uwielbiajmy miłosiernego Boga, śpiewając pieśń „Bądź uwielbiony, miłosierny Boże”, której trzecia zwrotka nawiązuje do słów z Ewangelii: „(…) Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych”.
 
Śpiew na błogosławieństwo ziół i kwiatów:
Królowej Anielskiej śpiewajmy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Podczas obrzędu błogosławieństwa ziół i kwiatów, śpiewajmy pieśń ku czci Najświętszej Dziewicy – najdoskonalszego owocu tej ziemi.
 
Śpiew na zakończenie:
Boże, coś Polskę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Na zakończenie Mszy Świętej zaśpiewajmy hymn „Boże, coś Polskę”, powierzając Bożej Opatrzności naszą Ojczyznę w 100. rocznicę cudu nad Wisłą.