Propozycje śpiewów - XXIX Niedziela Zwykła

prac.: Tomasz Kmita

dodane 14.10.2010 22:06

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Strzeż mnie jak źrenicy oka (mel. Jerzy Kosko)

lub

Do Ciebie wznoszę serce me

DN 208

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł”.

 

Przygotowanie darów:

Tylko Bóg mi dopomoże

DN 243; ExD 586

Pieśń ta jest parafrazą psalmu wykorzystanego w dzisiejszym śpiewie międzylekcyjnym.

 

Komunia:

Jezu, Jezu do mnie przyjdź

DN 271, SL 278

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Syn Człowieczy przyszedł, aby dać swoje życie na okup za wielu”.

 

Uwielbienie:

Radośnie Panu hymn śpiewajmy

DN 331; SL 34; ExD 181

Uwielbiajmy Boga wraz z każdym stworzeniem.

 

Procesja na zakończenie:

Pod Twą obronę

DN 229; SL 256; ExD 492

W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii. „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?”