XXX Niedziela Zwykła

Robert Mac

dodane 23.10.2010 16:00

Wszechmogący, wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość i daj nam ukochać Twoje przykazania, abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie. Przez naszego Pana...

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Bóg jest wszechmogący i chce nam udzielać wszystkich darów, które są nam potrzebne do zbawienia, do kroczenia drogami ziemskiej wędrówki ku wiecznej radości. Wyraził to On, Jezus Chrystus w słowach „proście o otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, a kołaczącemu otworzą”. Te słowa na pewno już znamy na pamięć, często przytaczane podczas liturgii, tak że możemy się do nich przyzwyczaić. Czy wsłuchując się w nie, wierzymy tak na serio w słowa, które Chrystus nam mówi. Dziś w tej kolekcie prosimy o wiarę, nadzieję i miłość, trzy filary naszego życia chrześcijańskiego, bez nich jak by wyglądało nasze życie…..  to zdanie niech każdy sam dokończy. Czy Bóg może nie wysłuchać naszej prośby, owszem może jeżeli prosimy o coś co jest sprzeczne z Jego wola, On wie czego nam trzeba. Ojciec który chce nade wszystko naszego szczęścia, jestem pewien że udzieli ich nam, jeżeli będziemy z uporem i wytrwałością prosili, bo Bóg daje swym dzieciom to czego potrzebują do życia szczęśliwego.