Propozycje śpiewów - XXX Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 24.10.2013 11:27

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Niech się radują niebiosa i ziemia

DN 354 [73]

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Niech się weseli serce szukających Pana. Rozważajcie o Panu i Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza”.

 

Przygotowanie darów:

Pokładam w Panu ufność mą

DN 230 [859]

Razem ze Św. Pawłem pokładamy ufność w życiu poświęconym Bogu.

 

Komunia:

Chrystus, Chrystus to nadzieja

DN 205 [821]

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Chrystus nas umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze na wdzięczną wonność Bogu ”.

 

Uwielbienie:

Jeden w naturze

DN 605 [397]

Uwielbiajmy Przenajświętszą Trójcę.

 

Procesja na zakończenie:

Ojcze z niebios

D 224 [852]

Jak celnik z dzisiejszej Ewangelii, z pokorą prośmy Boga Ojca Wszechmogącego o zmiłowanie się nad nami, grzesznymi.