Propozycje śpiewów - XXXI Niedziela Zwykła

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 28.10.2010 21:58

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Kto się w opiekę

DN 215, SL 253, ExD 471

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój, nie oddalaj się ode mnie. Spiesz mi na pomoc, Panie, zbawienie moje.”.

 

Przygotowanie darów:

Bóg nad swym ludem zmiłował się

DN 203, ExD 443

Werset przed Ewangelią mówi nam dziś: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne”.

 

Komunia:

O Panie, Ty nam dajesz

DN 281, ExD 537

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Ty, Panie, ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości przy Tobie” (zwłaszcza zwrotka 4).

 

Uwielbienie:

Panie mój, cóż Ci oddać mogę

DN 327, SL 31, ExD 177

Uwielbimy Boga Ojca za całą łaskę, którą nam wyświadczył.

 

Procesja na zakończenie:

Błogosław Panie nas

DN 334, SL 242, ExD 437

 

Rocznica poświęcenia kościoła, którego data konsekracji nie jest znana

 

Można wykonać następujące pieśni:

Jak miłe przybytki nam dał

DN 630

Boże, obdarz Kościół Twój

DN 201, SL 247, ExD 440

Dom Boży, pełen chwały

DN 629