Propozycje śpiewów - Wszystkich Świętych

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 30.10.2011 21:04

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Radośnie Panu hymn śpiewajmy

DN 331, SL 34, ExD 181

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Radujmy się wszyscy w Panu,  obchodząc uroczystość ku czci Wszystkich Świętych.  Z ich uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego”.

 

Przygotowanie darów:

Przyjdźcie do mnie wszyscy

DN 235, ExD 498

Słowa tej pieśni przypominają nam treść dzisiejszej Liturgii Słowa. Chrystus zaprasza nas na drogą do świętości, którą sam chce nas poprowadzić.

 

Komunia:

Błogosławieni ubodzy w duchu

DN 197, ExD 434

lub

Błogosławieni ubodzy i cisi

ExD 433

Dzisiejsza antyfona na komunię jest wyjątkiem z Ewangelii opisującej osiem błogosławieństw.

 

Uwielbienie:

Ciebie, Boga, wysławiamy

DN 311, SL 473, ExD 154

lub

Ciebie, Boże, wielbimy

DN 312, SL 474, ExD 155

Uwielbimy Boga Ojca wraz ze wszystkimi Świętymi.

 

Procesja na zakończenie:

Racz być, Chryste, przebłaganym

DN 959

 (na mel. Kiedy ranne)

Pieśń własna uroczystości.