Propozycje śpiewów - XXXII Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 07.11.2013 20:42

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Z głębokości ja wołam

DN 1008 [960]

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Panie, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, * nakłoń ucho na moje wołanie”.

 

Przygotowanie darów:

Do Ciebie wznoszę serce me

DN 208 [902]

Tak jak męczennicy z czytania, z Drugiej Księgi Machabejskiej wierzymy, że Zmartwychwstaniemy w Bogu, gdy zaufamy mu bezgranicznie.

 

Komunia:

O Panie, Tyś moim Pasterzem

D 282

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, * pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. * Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, * orzeźwia moją duszę”.

 

Uwielbienie:

Niechaj sławią Cię narody

DN 324

Uwielbiajmy Boga, prosząc by nam błogosławił.

 

Procesja na zakończenie:

Być bliżej Ciebie chcę

DN 204

Pogrążając się w ludzkim uczuciu tęsknoty za Bogiem, zbliżamy się do Niego powierzając mu swoje życie.