Druga świeca adwentowa

chiesacattolica.it/xwl

chiesacattolica.it |

publikacja 03.12.2020 18:48

Zapalamy drugą świecę adwentową.

Druga świeca adwentowa Krzysztof Gilewicz /Foto Gość

Przed aktem pokuty celebrans, jeśli uzna za stosowne, może zapalić drugą świecę adwentową. Proponujemy formułę.

Drodzy bracia i siostry!
Głos Jana Chrzciciela wciąż rozlega się po współczesnych pustyniach ludzkości i wzywa do prostowania naszych dróg i kierowania się Słowem Bożym.

Dziś zapalamy drugą świecę adwentową, mając pewność wiary, że Jezus nadal niesie zbawienie każdemu człowiekowi i każdemu ludowi.

(W trakcie zapalenia można zaśpiewać pieśń, np. Radosna światłości)

Celebrans odmawia modlitwę:

Panie, który człowieka zagubionego w ciemności oświetliłeś światłem swoich narodzin, niech tak hojny dar zachowa nas od niebezpieczeństw, a Twoje przyjście wybawi nas od zła wszelkiego, Synu Boży, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.