Propozycje śpiewów - Uroczystość Chrystusa Króla

Oprac.: Marta Żelazowska

dodane 18.11.2010 17:00

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Idziesz przez wieki

DN 618, SL 327, ExD 456

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Baranek, który został zabity godzien jest wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i uwielbienie, Jemu chwała i panowanie na wieki wieków”.

 

Przygotowanie darów:

Hołd Tobie sława i cześć

DN 69.4, DN 172, ExD 341

Oddajemy hołd Chrystusowi, Królowi i Zbawcy, potomkowi Króla Dawida, o którym mówi nam pierwsze czytanie.

lub

Króluj nam Chryste

DN 620, SL 328

 

Komunia:

Sławcie usta Ciało Pana

DN 671, SL 293

Rozważajmy w pieśni jak Król narodów oddał Ciało i przelał Krew, by nas odkupić.

 

Uwielbienie:

Niechaj będzie uwielbiony

DN 323, ExD 174

Uwielbiajmy Boga, Pana nad Panami.

 

Procesja na zakończenie:

Chrystus Wodzem z psalmem 117

DN 614 i 6.10, ExD 446

Wyznajmy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata i oddajmy mu cześć.