Propozycje śpiewów - I Niedziela Adwentu

oprac: Tomasz Kmita

dodane 25.11.2010 22:11

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Do Ciebie wznoszę serce me

DN 208

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, Tobie ufam, Boże,niech zawód mnie nie spotka. Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, nikt bowiem, kto Ci zawierzył, nie będzie zawstydzony”.

 

Przygotowanie darów:

Słychać głoś strażnika w dali

Nuty w załączniku

Dzisiejsza Ewangelia napomina nas: ”Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”.

 

Komunia:

Oto Pan przybywa

DN 359, SL 59, ExD 407

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Pan obdarzy błogosławieństwem, a nasza ziemia wyda swój owoc”.

 

Uwielbienie:

Cały świat niech śpiewa tę pieśń

DN 309, SL 22, ExD 580

Niech cały świat uwielbia Boga, naszego dobrego Stwórcę.

 

Procesja na zakończenie:

Oto Pan Bóg przyjdzie

DN 357, SL 58, ExD 404

Na zakończenie zaśpiewajmy tradycyjna antyfonę adwentową.