Propozycje śpiewów - II Niedziela Adwentu

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 02.12.2010 19:00

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Głos wdzięczny z nieba wychodzi

DN 345, SL 54, ExD 393

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Ludu Boży, oto Pan przyjdzie, by zbawić narody; Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały i uraduje się wasze serce”.

 

Przygotowanie darów:

Niebiosa, rosę spuście nam z góry

DN 352, SL 57, ExD 402

Tak jak w pierwszym czytaniu rozważamy przyjście Mesjasza, Króla Sprawiedliwego.

 

Komunia:

Niech się radują niebiosa

DN 354, ExD 577

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Powstań, Jeruzalem, i stań na miejscu wysokim, i zobacz radość, którą otrzymasz od twego Boga”.

 

Uwielbienie:

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

DN 317, SL 30, ExD 163

Wysławiajmy Boga pieśnią.

 

Procesja na zakończenie:

Gwiazdo morza głębokiego

DN 120, ExD 606

Módlmy się pieśnią do Maryi, która jest Bramą świętego czasu adwentowego.