Propozycje śpiewów - III Niedziela Adwentu

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 09.12.2010 18:14

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Radujcie się!

DN 364

Niech się radują niebiosa i ziemia

DN 354, ExD 577

Raduj się ziemio

DN 365, SL 61, ExD 414

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko”.

 

Przygotowanie darów:

Przybądź Panie, bo czekamy

DN 362, ExD 412

Wtórując słowom psalmu międzylekcyjnego, śpiewajmy: Przybądź Panie, bo czekamy! Wybaw nas! I jak Jan, gotujmy drogę Panu!

 

Komunia:

Przyjdź do nas, przyjdź

DN 359, SL 257, ExD 413

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Powiedźcie małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto nasz Bóg przyjdzie, aby nas zbawić”.

 

Uwielbienie:

Radośnie Panu hymn śpiewajmy

DN 331, SL 34, ExD 181

Radośnie wyśpiewujmy chwałę Bogi.

 

Procesja na zakończenie:

Oto Pan Bóg przyjdzie

DN 357, SL 58, ExD 404

Na zakończenie zaśpiewajmy tradycyjną antyfonę adwentową.