Zbawienie jest bliskie

Wiara.pl

publikacja 18.12.2013 23:00

Ciągle za czymś gonimy i ciągle czegoś szukamy. A Ty obiecujesz: zbawienie jest już bliskie.

Zbawienie jest bliskie   Roman Koszowski Agencja GN

Psalm 85 Modlitwa

 

Sprawiedliwego spuśćcie nam niebiosa

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg:
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych,
którzy się Go boją,
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Spotkają się ze sobą łaska i wierność,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam obdarzy szczęściem,
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed Nim kroczyć będzie sprawiedliwość,
a śladami Jego kroków zbawienie.

.

 

Nasze zbawienie jest blisko, Panie

Ciągłe wojny i niepokoje na świecie. Ciągły niepokój w naszych sercach. Ciągle za czymś gonimy i ciągle czegoś szukamy. A Ty obiecujesz: zbawienie jest już bliskie. To prawda. Bo cóż znaczą te lata, które spędzamy na ziemskiej tułaczce, wobec wieczności?

Zabiegany w codzienności i świadom, jak bolesne bywa umieranie, już tak jak kiedyś nie tęsknię za momentem przejścia do wieczności. Ale wiem, tam będzie dobrze. Tam będzie łaskawość i wierność; sprawiedliwość i pokój.

Tam sam obdarzysz nas swoim szczęściem. A troski doczesne przeminą. Jak będzie dokładniej, nie wiem. Mogę się tylko w swoim ciągle głodnym sercu domyślać. Dziękuję, że mnie tam zapraszasz.