17 grudnia

Piotr Alabrudziński

dodane 16.12.2010 23:00

Boże, Stwórco i Odkupicielu człowieka, z Twojej woli odwieczne Słowo przyjęło ciało w łonie Maryi Dziewicy, wysłuchaj łaskawie nasze prośby, aby Twój Syn, który stał się człowiekiem, dał nam udział w swoim Boskim życiu. Przez naszego Pana...

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Boskie życie? Któż by nie chciał tak żyć? Tak, to znaczy – jak? Co znaczy: „boskie życie”? W odpowiedzi na to pytanie okazują się prawdziwe słowa Pisma Świętego, że nie tak Bóg widzi, jak widzi człowiek, i że myśli Boga nie są naszymi myślami. Bóg jest naszym Stwórcą i Odkupicielem. Nie roztrząsając szczegółowo dogmatów można śmiało powiedzieć, że tytuł Odkupiciela pasuje w pełni do Jezusa Chrystusa. A co znaczy to, że jest On Odkupicielem? To, że wszystko kupił, że wszystko jest Jego za cenę Jego krwi. Tym samym, jak powiedział ks. Tischner, ci, którzy do Niego należą dzielą Jego los. I to właśnie jest „Boskie życie” - przez krzyż do zmartwychwstania. Także i teraz, w okresie adwentu. Bo każdy dzień może być tym najważniejszym w mojej własnej historii zbawienia...